جوایز و برندگان

       در انتهای هر ماه (تاریخ میلادی) مقدار 20% از حجم دانلودی هر کاربر برتر در آن ماه، به او تعلق می گیرد

کاربران برتر ماه     

نام کاربر حجم هدیه 
aloneinthedark GB31 GB 
امير ياوري GB 20 GB 
رضا جعفری GB 18 GB 
سید امیر ذاکری GB 15 GB 
کسری GB 15 GB 
mega 159 GB 15 GB 
ali GB 15 GB 

 در انتهای هر هفته (تاریخ میلادی) مقدار 25% از حجم دانلودی هر کاربر برتر در آن هفته، به او تعلق می گیرد

کاربران برتر هفته:

نام کاربر حجم هدیه 
رضا جعفری GB 15 GB 
almil GB 11 GB 
ali GB 11 GB 
سید امیر ذاکری GB 9 GB 
JJFAST GB9 GB 
sajad GB7 GB