در انتهای هر ماه (تاریخ میلادی) مقدار 25% از حجم دانلودی کاربر در آن ماه، به هر کار برتر تعلق می گیرد

کاربران برتر ماه     

نام کاربر حجم هدیه 
aloneinthedark GB 50 GB 
موسی اسفندیاری GB 20 GB 
hawker GB 11 GB 
mywork2017 GB 9 GB 
kshahparaki@gmail GB 8 GB 
امیر شجر GB8 GB

 در انتهای هر هفته (تاریخ میلادی) مقدار 25% از حجم دانلودی کاربر در آن هفته (با تاریخ میلادی)، به هر کار برتر تعلق می گیرد

کاربران برتر هفته:

نام کاربر حجم هدیه 
aloneinthedark GB 15 GB 
کسری GB 10 GB 
امير ياوري GB 9 GB 
mega 159 GB 7 GB 
رضا جعفری GB 7 GB 
ali GB 6 GB